Alpi seedermänd (mullapalliga)

Noores eas aeglasekasvuline. Kasvab kuni 35m kõrguseks. Noorelt kitsaskoonusjas, hiljem ovaalne. Okastel pealmine külg roheline, teised küljed valged. Külmakindel. Ta omab perspektiivi peamiselt ilupuuna ning teda on kasvatatud paljudes parkides .Haljastuses peaks alpi seedermändi istutama üksikult või väikse grupina, kus puudevahelised kaugused oleksid 8–10 m. Puude läheduses ei tohiks olla kiire kasvuga lehtpuid, sest nende varjus muutub seedermänni võra hõredaks või ta hukkub. Metsakultuurides ei ole tal aeglase kasvu tõttu erilist perspektiivi, kuna kohalikud puuliigid tõrjuvad ta puistust välja. Ta on meil täiesti külmakindel ja eelistab pinnastest värskeid liivasavimuldi. Kevadel puhkeb ta siberi seedermännist hiljem.